اطلاعیه فروشگاه

تمامی فایل های تیم گرافیکی پوپــک بصورت لایه باز و قابل ویرایش تمام جزئیات میباشند و همراه فایل مورد نظر فونت استفاده شده در آن را به خریدار عزیز داده میشود . تمامی فایل های موجود در سایت پشتیبانی 24 ساعته و تضمین شده هستند و شما میتوانید از طریق بخش پشتیبانی سایت تماس بگیرید.

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 10

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 10 ارائه اختصاصي کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 10 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x6 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 9

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 9 ارائه اختصاصي کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 9 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x6 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 8

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 8 ارائه اختصاصي کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 8 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه7.6x6.4 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با ف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 7

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 7 ارائه اختصاصي کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 7 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x6 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 6

کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 6 ارائه اختصاصي کارت ویزیت تعمیرگاه اتومبیل - طرح شماره 6 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x6 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با فرمت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کارت ویزیت صافکاری و نقاشی ماشین - طرح شماره 3

کارت ویزیت صافکاری و نقاشی ماشین - طرح شماره 3 ارائه اختصاصي کارت ویزیت صافکاری و نقاشی ماشین - طرح شماره 3 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x6 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کارت ویزیت صافکاری و نقاشی ماشین - طرح شماره 2

کارت ویزیت صافکاری و نقاشی ماشین - طرح شماره 2 ارائه اختصاصي کارت ویزیت صافکاری و نقاشی ماشین - طرح شماره 2 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x6 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کارت ویزیت صافکاری و نقاشی ماشین - طرح شماره 1

کارت ویزیت صافکاری و نقاشی ماشین - طرح شماره 1 ارائه اختصاصي کارت ویزیت صافکاری و نقاشی ماشین - طرح شماره 1 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه9x6 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح با ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کارت ویزیت فروشگاه رینگ و لاستیک - طرح شماره 7

کارت ویزیت فروشگاه رینگ و لاستیک - طرح شماره 7 ارائه اختصاصي کارت ویزیت فروشگاه رینگ و لاستیک - طرح شماره 7 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه8.5x4.8 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کارت ویزیت فروشگاه رینگ و لاستیک - طرح شماره 6

کارت ویزیت فروشگاه رینگ و لاستیک - طرح شماره 6 ارائه اختصاصي کارت ویزیت فروشگاه رینگ و لاستیک - طرح شماره 6 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه8.5x4.5 سانتیمتربصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه و با آیتم های با کیفیت بالا طراحی شده است ، که امکان تغییر هر یک از آیتم ها یا تغییر رنگ آنها امکان پذیر می باشد . مد رنگ این طرح CMYK با رزولوشن 300 می باشد . طرح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(7):

دسته بندی محصولات فروشگاه